Y Broses Prynu

"Rydym Prynu Popeth."


Mae ein cwsmeriaid yn aml yn synnu at yr amrywiaeth eang o warged yr ydym yn ei brynu. O un eitem ar silff, i gyfleuster cyfan, "Rydym Prynu a Gwerthu Popeth."

Y Broses

Mae gan HGR dîm o brynwyr sy'n gwasanaethu mwy na hanner yr Unol Daleithiau. O fewn ein rhanbarthau â gwasanaeth, gallwn gael prynwr yn eich drws i gael eitemau bach a mawr. Ein nod yw troi eich gwarged i'n rhestr eiddo mewn ffordd gyflym ac effeithlon.

img_buy_surplus2Yr Arolygiad

Mae ymweliad byr gan brynwr HGR yw'r ffordd orau i addysgu chi am ein gwasanaethau.

Yn eich cais, bydd prynwr HGR ymweld ag unrhyw gyfleuster o fewn ei ranbarth i greu rhestr o'ch gwarged. Ceir rhestr fod yn eitem unigol neu planhigyn cyfan.

Yr Ateb

Mae ein gwasanaeth cynradd yw i brynu eich gwarged ac wedi ei allan o'ch cyfleuster cyn gynted ag y byddwch yn barod. O dan rai amgylchiadau, nid yw ateb hyn yn ymarferol. Yn yr achosion hynny, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i ateb arall.

A yw eich cyfleuster y tu allan i ardal ein gwasanaeth?

cyswllt John Miller, jmiller@hgrinc.com. Bydd yn eich helpu i ddod o hyd i'r ateb cywir.

Cyswllt (Enw'r Sales Rep)
eich Enw*
Eich cyfeiriad e-bost*
Cadarnhau Eich Cyfeiriad E-bost*
Eich Rhif Ffôn
Enw'r Cwmni
Rhif Eitem
Eich Neges*
[recaptcha]

Cyswllt (Enw'r Sales Rep)
eich Enw*
Eich cyfeiriad e-bost*
Cadarnhau Eich Cyfeiriad E-bost*
Eich Rhif Ffôn
Enw'r Cwmni
Rhif Eitem
Eich Neges*
[recaptcha]